Vyer:

Hantering av persondata


Vi behöver hantera dina personuppgifter för att kunna driva vår verksamhet. Nedan finns en sammanfattning på hur vi hanterar dina uppgifter som du lämnar när du registrerar dig finns nedan. En fullständig översikt av alla personuppgifter som hanteras inom föreningen finns här
 

Lagring och behandling av persondata


Uppgifter som hämtas från ert lärosäte i samband med registrering
 
 • förnamn,
 • efternamn,
 • bekräftad förvald e-postadress*.

Personuppgifter som lagras i IFMSA-Swedens medlemsregister är era
 
 • fullständiga namn och födelsedatum,
 • kontaktuppgifter som e-postadress och postadress samt studieort.

Era uppgifter används för följande ändamål till stöd för föreningsverksamheten
 
 • digitala nyhetsbrev,
 • ansökningar till utbyten,
 • deltagande i evenemang,
 • alumniverksamhet,
 • ansökan av verksamhetsbidrag från myndigheter,
 • interna undersökningar.

Hur länge vi behåller era uppgifter
 
 • personuppgifter i medlemsregistret sparas samt avpersonifieras efter max tre år och används endast för IFMSA-Swedens verksamhet,
 • personuppgifter som behandlas vid evenemang sparas i ett år,
 • personuppgifter som behandlas via e-post granskas i slutet av varje verksamhetsår,
 • alla ovannämnda uppgifter hanteras av ansvariga för respektive verksamhet.
 

Era rättigheter


Ni har rätt att
 
 • fråga oss om tillgång till, eller korrigering eller radering av er data,
 • begränsa bearbetning av er data,
 • välja kommunikation som ni vill ta del av,
 • att bli glömd genom radering av er data.
 

Skydd av persondata


Vi skyddar er data genom
 
 • lämpliga datasäkerhetsavtal med våra leverantörer så som Microsoft, Google och MailChimp,
 • vår personuppgiftsansvarig som ansvarar för att ändamål med och medlen för behandling av personuppgifter upprätthålls i enlighet med lagstiftningen,
 • vår interna policy för behandling av personuppgifter efterföljs av den enskilde vid kommunikation och administrativa ärenden,
 • vi lämnar inga personuppgifter till tredje part.* En förvald e-postadress kan ibland vara den som ni angivit som primär e-postadress hos ert lärosäte.

Referenser:

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj